Wczytywanie pliku z zapisanymi, nieprzetłumaczonymi danymi

Tutaj możesz przesłać nam pliki tworzone automatycznie przez nasze addony np. WoWpoPolsku-Quests, WoWpoPolskuTooltips czy WoWpoPolsku-Bubbles.
Pliki te zawierają nieprzetłumaczone dane, napotkane podczas gry i posłużą do uzupełnienia naszej bazy do tłumaczenia.

Pliki takie znajdują się folderze gry: WOW/_retail_/WTF/Account/[nr serwera]/SavedVariables/ i noszą nazwy, jak nazwa dodatku:
WoWpoPolsku_Quests.lua, WoWpoPolsku_Bubbles.lua, WoWpoPolsku_Books.lua, WoWpoPolsku_Movies.lua itd.

Zaznacz, który z plików przesyłasz (z którego dodatku):
Nazwa tłumacza na platformie:
WoWpoPolsku_Quests.lua (zadania & tłum.online)
WoWpoPolsku_Bubbles.lua (dymki & tłum.online)
WoWpoPolsku_Books.lua (książki i pisma)
WoWpoPolsku_Movies.lua (napisy do filmów)
WoWpoPolsku_Tooltips.lua (itemy, spelle, talenty)
WoWpoPolsku_Tutorials.lua (instruktaż w grze)